Η εξωτερική θερμομόνωση αποπληρώνεται μόνη της. Πώς; Λόγω της συνεχόμενης αύξησης στις τιμές των καυσίμων, μια τάση που μάλλον θα συνεχιστεί και στο μέλλον και μεταφράζεται σε υψηλό κόστος για τους ιδιοκτήτες. Περίπου τα τρία τέταρτα της ενέργειας που καταναλώνεται από τα νοικοκυριά χρησιμοποιείται για θέρμανση και ανάλογα με το σχεδιασμό του κτιρίου, μέχρι 70τοις εκατό αυτού χάνεται ετησίως μέσω των εξωτερικών τοίχων. Ένα καλά μονωμένο σπίτι θα αποτρέψει κάτι τέτοιο. Η εξωτερική θερμομόνωση μειώνει σημαντικά την απώλεια ενέργειας μέσα από τους τοίχους και μπορεί να εξοικονομήσει έως και 40 τοις εκατό του συνολικού κόστους θέρμανσης. Η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης σας παρέχει μια ευκαιρία για μεγάλη εξοικονόμηση.

03.Ej.Monosi.

Η πραγματική εξοικονόμηση μέσω της εξωτερικής θερμομόνωσης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, όπως:

  • Το πάχος του υλικού μόνωσης και η θερμική αγωγιμότητά του.
  •  Η εξωτερική τοιχοποιία στην οποία εφαρμόζεται: τα διάφορα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα κτίρια έχουν επίσης διαφορετική θερμική αγωγιμότητα.
  • Η πραγματική επιφάνεια που τελικά θα μονωθεί, δηλ. η συνολική εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας μείον τις επιφάνειες των παραθύρων.
  • Οι γενικές κλιματικές συνθήκες και ο προσανατολισμός του κτιρίου. Ο ήλιος ή η σκιά κάνουν σημαντική διαφορά.
  • Οι επιθυμίες των ιδιοκτητών ως προς τη θερμοκρασία. Όσο υψηλότερη είναι η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες εξοικονόμησης. Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1 βαθμό Κελσίου σημαίνει 6 τοις εκατό περισσότερη ενέργεια.
  • Ο σχεδιασμός και η απόδοση των συστημάτων θέρμανσης της κατοικίας.

Ο χρόνος που απαιτείται για να αντισταθμιστεί το κόστος της εξωτερικής θερμομόνωσης με την εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης, εξαρτάται σημαντικά από το πραγματικό κόστος ενέργειας. Όσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση των τιμών στο μέλλον, τόσο πιο γρήγορα επιτυγχάνεται η απόσβεση της επένδυσης της εξωτερικής θερμομόνωσης.
Το κόστος της εξωτερικής θερμομόνωσης θα μειωθεί αν συντονίσουμε παράλληλα με την εφαρμογή κι άλλες εργασίες ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουφωμάτων, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον).
Αυτή η δαπάνη αξίζει τον κόπο, επειδή η εξωτερική θερμομόνωση σας εξοικονομεί χρήματα μέσω της μείωσης των λογαριασμών ενέργειας. Η απόσβεση της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι πλέον πολύ σύντομη.
Για να εξοικονομήσετε χρήματα και ενέργεια επικοινωνήστε μαζί μας τώρα.

01.Ej.Monosi 02.Ej.Monosi. 04.Ej.Monosi.